delfina subias ramon perez

 • R-D 037 Eva Perez Subias 60s

 • R-D 039 Diego Abenia Diego Perez Iris Alvaro y Silvia 90s

 • R-D 040 Delfina Subisa Francisca Gargallo Candelaria Albar 60s-1

 • R-D 041 Delfina Subias y Ramon Perez 50s b

 • R-D 042 Delfina Subias y Ramon Perez 50s

 • R-D 044 Delfina Subias 50s b

 • R-D 046 Delfina Subias 40s

 • R-D 047 Delfina en la procesion 60s

 • R-D 048 Delfina 60s

 • R-D 049 Cuqui 70s

 • R-D 050 Comunion Pili Perez Subias 1968

 • R-D 051 Comunion Miguel y Pilar Perez Subias 1968 con abuelos paternos

 • R-D 052 Comunion Miguel y Pilar Perez Subias 1968

 • R-D 053 Comunion de Ramon Perez y Merche Navallas 70s

 • R-D 055 Comunion de Ramon Perez 70s

 • R-D 056 Comunion de Eva y boda de Paco y Lola 70s b

 • R-D 057 Comunion de Eva y boda de Paco y Lola 70s

 • R-D 058 Comunion Delfina Subias 1948

 • R-D 060 Carmen Cuki Carlos Eva Loli y Merche 70s

 • R-D 061 Candelaria Albar 60s

 • R-D 062 Bonastre 70s b

 • R-D 063 Bonastre 60s d

 • R-D 063 Bonastre 70s

 • R-D 064 Bonastre 60s c

 • R-D 065 Bonastre 60s b

 • R-D 067 Bonastre 50s c

 • R-D 068 Bonastre 50s b

 • R-D 069 Bonastre 50s

 • R-D 070 Boda de Santiago Perez 50s

 • R-D 071 Boda de Manuel Perez y Adelina 1970 c

 • R-D 072 Boda de Manuel Perez y Adelina 1970 b

 • R-D 073 Boda de Manuel Perez y Adelina 1970